Bezbariérový přístup snadno a rychle? Využijte schodišťovou sedačku.

shutterstock.com

shutterstock.com

Schodiště je nedílnou součástí patrových domů. Často bývá designově pojato i jako ozdobný prvek domu. Kouzlo schodiště však vyprchá ve chvíli, kdy se pro některého člena rodiny stane nepřekonatelnou bariérou. Velmi elegantní a jednoduché řešení této situace nabízí schodišťová sedačka, která osobám s pohybovým omezením pomůže schodiště zdolat.

Pro koho je schodišťová sedačka určena?

Schodiště je překážkou v pohybu nejen pro handicapované občany, ale také pro lidi po úrazu či pro seniory trpící onemocněním pohybového aparátu. Pro tyto skupiny lidí bývá schodiště často překážkou nepřekonatelnou, která jim brání dostat se ze svého bezbariérového bytu. Ve veřejných prostorách je tento problém řešen výtahy či pomocí plošin pro vozíčkáře. V rodinných domech jsou však tato řešení často neproveditelná z důvodu nedostatku prostoru a velké finanční náročnosti. Existují různé kompenzační pomůcky, které lze využít přes schodišťové plošiny, schodolezy a další. Schodišťová sedačka je naopak vhodná i pro úzká schodiště a nevyžaduje žádné stavební zásady do budovy.

Jak se sedačka funguje?

Schodišťová sedačka pojíždí po kolejnicích, které jsou připevněny ke stupňům schodiště. Sedačka je vybavena bezpečnou opěrkou pro nohy a madly k opření rukou. Sedačku lze pomocí dálkového ovladače přivolat do jednotlivých stanic (pater domu či mezipater). Samotnou jízdu řídí osoba po nastoupení na ovládacím panelu sedačky. Jízda je bezpečná díky plynulému pohybu a tlumeným dojezdům. Celý systém lze napájet ze zásuvky, ale pohyb není omezen ani v případě výpadku elektrické energie. Záložním zdrojem energie je dobíjecí baterie, která se dobíjí, když sedačka zastaví v koncové stanici.

Montáž a využití

Jak již bylo řešeno, instalace schodišťové sedačky nevyžaduje žádné složité stavební úpravy, což můžete vidět na videu níže. Přímo ke schodům je připevněna vodící kolejnice, po které se sedačka pohybuje. Kolejnici lze přizpůsobit typu schodiště, využít schodišťovou sedačku lze proto téměř kdekoliv, hravě si poradí nejen se schodištěm lomeným, ale lze ji instalovat dokonce i na schodišti točitém. Její využití se neomezuje jen na interiéry, tuto vymoženost lze instalovat i u schodišť venkovních.

Schodišťová sedačka je vhodným řešením i pro velmi úzká schodiště, její prostorová náročnost je velmi malá. Na schodišti přibude pouze vodící kolejnice, která příliš nevyčnívá do prostoru a neomezuje v chůzi ostatní členy domácnosti. I sedačka počítá s menším prostorem, lze ji v případě, kdy není právě používána, sklopit.

Věděli jste, že na schodišťovou sedačku lze získat příspěvek až do výše 100% ceny? Zeptejte se na příslušném obecním úřadě.

Cena schodišťové sedačky

Nenáročná instalace řadí schodišťové sedačky mezi finančně dostupné způsoby bezbariérové úpravy domů a bytů. Nejlevněji vás vyjde sedačka pro krátké rovné schodiště, lze ji pořídit zhruba od 85 000 Kč. Cena se zvyšuje v závislosti na délce i komplikovanosti schodiště (zatáčky, zlomy, sklon) a může vystoupat i ke 200 000 Kč. Zdravotně postižení občané mohou žádat na odboru sociálních věcí o příspěvek na pořízení schodišťové sedačky, který může v některých případech být přiznán i ve výši 100% pořizovací ceny.