Bude daň z převodu nemovitosti od roku 2014 platit kupující?

shutterstock.com

shutterstock.com

Vláda schválila návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, návrh postupuje k posouzení do senátu. Ke změnám by mělo dojít například v odvodu daně z převodu nemovitosti. Dosud bylo povinností prodávajícího daň zaplatit. Od ledna příštího roku by dle návrhu tato povinnost měla přejít na kupujícího. Co z toho plyne pro prodávající a kupující?

Současná praxe při prodeji nemovitosti

V současnosti je povinen daň z převodu nemovitosti zaplatit prodávající. Kupující se však stává ručitelem a pokud prodávající nezaplatí daň ve stanovené lhůtě, spadá tato povinnost na kupujícího. Tím se může koupě nemovitosti neplánovaně prodražit. Odborníci proto doporučují ošetřit toto riziko smluvně. Nejčastěji se k ochraně kupujícího používají tyto postupy:

  • V kupní smlouvě je uvedeno, že prodávající je povinen zaplatit daň z převodu nemovitosti. Pokud tak neučiní, hrozí mu finanční sankce.
  • Kupující uloží část kupní ceny, která odpovídá výši daně z převodu nemovitosti, u notáře. Prodávajícímu bude tato částka vyplacena až po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitosti.
  • Vázaný účet – funguje podobně jako uložení peněz u notáře. Kupní cenu převede kupující na bankovní vázaný účet. Část kupní ceny je převedena na účet prodávajícího, část odpovídající dani z převodu nemovitosti se převede na účet prodávajícího po doložení dokladu o zaplacení daně finančnímu úřadu.

Výše daně z převodu nemovitosti se vypočítává z ceny nemovitosti. Od letošního ledna se jedná o 4% z ceny nemovitosti (do konce roku 2012 se jednalo o 3%). Prodávající je povinen nechat vypracovat znalecký posudek, který určí odhadní cenu nemovitosti. Odhadní cena se porovná s cenou, za kterou byla nemovitost skutečně prodána. Vyšší z těchto dvou částek se použije jako základ pro výpočet daně. Zmíněná 4% z ceny se následně zaokrouhlí na stokoruny nahoru.

Plánované změny

Od nového roku by mělo dojít ke změně a povinnost zaplatit daň z nemovitosti připadne na kupujícího. Tím se odbourá riziko, že kupující, jako ručitel, bude nucen zaplatit daň z převodu nemovitosti za prodávajícího a daň bude obecně snáze vymahatelná.

V příštím roce se chystají i podstatné změny v čerpání hypotéky, což ovlivní mnohé majitele rozestavěných nemovitostí, jelikož hypotékám aktuálně trh přeje.

Navrhovaná změna by však kupujícího neměla finančně znevýhodňovat. V současnosti prodejci nemovitostí, vědomi si povinnosti zaplatit daň z převodu nemovitosti, přičítají cenu daně k sumě, kterou si přejí za nemovitost získat. Je proto velmi pravděpodobné, že ceny nemovitostí poklesnou zhruba o částku odpovídající výši daně. Pro mnohé to může být realitní příležitost, jak svou nemovitost jednorázově v inzerátech zvýhodnit.

Nově také nebude nutné zpracování znaleckého posudku u nemovitostí určených k bydlení. Výše daně se bude vypočítávat ze základu, který bude odpovídat ceně obvyklé v dané oblasti. Konečná výše daně opět bude odpovídat 4% z určeného základu. Poplatník si však v případě zájmu může posudek nechat vypracovat a jeho cenu si může odečíst ze základu daně.

2 comments for “Bude daň z převodu nemovitosti od roku 2014 platit kupující?

  1. Henry
    24.6.2014 at 21:37

    Je to tak.Kupoval jsem nemovitost a hrozne to chtel atihnout do konce lonskyho roku.nakonec se povedlo.mi to pride na hlavu,nejenze clovek vytahne hrozny prachy za nemovitost ale jeste z toho ma platit dan.prodavajoci na to ohled uz nebere a cenu nesnizi.jako novej OZ je v necem dobrej,ale tohle se nepovedlo

Comments are closed.