Co dělat v případě vodovodní havárie v domácnosti?

pojištění majetku

Přicházíte v páteční podvečer domů a zjistíte, že váš byt je vytopený. Co v takovém případě dělat a jak se zachovat? Jaká opatření naopak musíte učinit v případě, že jste viníkem vodovodní havárie vy? Vodovodní škody patří mezi nejčastější škody v domácnostech, ročně řeší pojišťovny přes 45 tisíc pojistných událostí spojených s těmito škodami. Co byste měli udělat, abyste haváriím předešli?

Jste obětí havárie

Vraťme se zpátky k situaci, že přijdete domů, otevřete dveře a zjistíte, že byt postihla vodovodní pohroma. Rozhodně se nesnažte uklízet. To opravdu není na prvním místě, i když máte nutkání dát byt okamžitě do pořádku. Nejprve začněte dokumentovat, vyfoťte veškeré škody, natočte video, které vizuálně přiblíží celou situaci. Až po zdokumentování škod najděte viníka situace, zajistěte okamžité vypnutí např. hlavního přívodu vody do domu. V případě, že má původce havárie pojištění odpovědnosti za škodu, půjde plnění z této pojistky. V opačném případě uhradí pojišťovna škody z vašeho pojištění a bude je po viníkovi vymáhat.

pojištění odpovědnosti za škodu

Jste viníkem havárie

Prasklá přívodní hadička k toaletě napáchá škody ve vašem bytě i v tom pod vámi. Postupujte obdobně, zajistěte okamžité řešení situace. Vše řádně zdokumentujte a předně se sousedy i pojišťovnami komunikujte písemnou formou. Předejdete tím zbytečným hádkám a nesrovnalostem. Opětovně ve vašem bytě se uhradí škoda z pojištění domácnosti, naopak sousedům se uhradí škoda z pojištění odpovědnosti. 

Čemu se vyvarovat

Předně se vyvarujte vůbec situaci, že by váš byt neměl žádné pojištění majetku a s tím související pojištění odpovědnosti. Nezapomeňte, že „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“. Současně pravidelně kontrolujte technický stav jednotlivých hadic a trubek, kontrolujte dotažení šroubů u přívodních hadiček a důsledně dbejte na výměnách těsnění. 

pojištění domácnosti

Po topné sezóně a před jejím začátkem zkontrolujte topení, přívodní trubky a hlavice na jednotlivých radiátorech. Před odjezdem na dovolenou raději vypněte hlavní přívod vody do bytu. A na závěr nejčastější nešvar domácností. Nikdy nezapínejte myčku nebo pračku před odchodem z bytu, riskujete tím totiž nejen vytopení, ale i požár způsobený po zkratu motoru takového zařízení.