Dotační program zelená úsporám bude v roce 2013 opět otevřen

shutterstock.com

shutterstock.com

V listopadu Ministerstvo životního prostředí představilo návrh programu Nová zelená úsporám. Konečnou verzi programu bude schvalovat vláda a vejde v platnost v srpnu 2013. Již nyní jsou však podmínky, které bude třeba splnit pro přiznání dotace. Jaké to jsou?

Nová zelená úsporám má poskytnout podporu soukromým i veřejným nemovitostem (školám, školkám, domovům seniorů). Program by měl dále domácnostem pomoct snížit jejich výdaje za energii a obcím zlepšit jejich vzhled.

Pro koho je Nová zelená úsporám?

Pokud byly realizace uskutečněné až po 1. lednu 2013, pak můžete žádat o první dotace už v srpnu 2013. Na rekonstrukci rodinných domů bude uvolněno 1,4 miliard korun. Nová zelená úsporám nabízí finanční podporu desetitisícům domácnostem, které se mohou těšit na výraznou úsporu nákladů.

Ale Nová zelená úsporám poskytne žadatelům nejen možnost šetřit, ale také přinese 2 700 pracovních míst. Tím dojde opět k oživení české ekonomiky. Program pomůže českému hospodářství a bude běžet od letošního roku 2013 do 2020. Z nového programu budou těžit zejména stavebnictví, doprava a doprovodné služby.

Tři hladiny dotace

Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je motivovat žadatele o dotace a zajistit jim kvalitní opatření a maximální podporu. Nabízí dotace hned ve třech hladinách, které se liší procentem snížení potřeby tepla a procentem podpory z uznatelných nákladů.

  • Hladina 1 – snížení spotřeby tepla o 40 %, podpora 25 %
  • Hladina 2 – snížení spotřeby tepla o 50 %, podpora 35 %
  • Hladina 3 – snížení spotřeby tepla o 60 %, podpora 50 %

Jak žádat o dotaci?

Budete-li splňovat podmínky programu Nová zelená úsporám, můžete si o dotace zažádat buď elektronicky, nebo přímo na krajských pracovištích SFŽP. Na oficiálních stránkách www.nova-zelenausporam.cz můžete najít více informací o dotacích a také potřebné kontakty včetně bezplatné telefonní linky.