Když potřebujete postavit nebo zrekonstruovat nějakou budovu, nezbytným předpokladem je projekt. Samozřejmě i v případě, že se jedná o průmyslový objekt nebo administrativní budovu. Projektová dokumentace těchto budov kvůli svým specifikům vyžaduje opravdu zkušené odborníky.

Projektování průmyslových objektů

Mezi průmyslové stavby patří různé výrobní haly, montážní dílny a sklady. Od občanských objektů se liší nejen velikostí, ale také technickými parametry, které je potřeba dodržet. V tomto případě je nutné vypracovat projekty statiky, elektroinstalací, vzduchotechniky, požárně-  bezpečnostního řešení, dopravního řešení a další.

Jestliže plánujete výstavbu nějaké tovární haly nebo objektu pro montážní provoz, je lépe vybrat si takovou stavební firmu, která je schopná projekty průmyslových budov na zakázku vytvořit včetně technického zabezpečení budov a následně i podle svého projektu postavit. Rozhodně je lepší o svých plánech jednat s jedním partnerem, než si zajišťovat na jednotlivé kroky výstavby různé firmy.

I administrativní budovy mají svá specifika

Projekty administrativních budov obvykle musí skloubit dva základní parametry: reprezentativní vzhled a dostatečnou kapacitu administrativních prostor, to jest kanceláří, zasedacích místností a podobně.

Je nutné dodržet závazné normy, které se týkají světla, tepla či minimální plochy, a ty pak doplnit o konkrétní představy majitele budoucího objektu. Je to hlavně představa o koncepci celého prostoru, o dispozičním řešení a rozdělení prostor podle jejich funkce. Musí se připravit projekt pro klimatizaci, odvětrávání, vytápění, přirozené a umělé osvětlení.

ABS – stavební společnost s.r.o. má s projekty průmyslových a administrativních budov více jak dvacetileté zkušenosti a z velké části se zabývá i jejich stavbami. Postarají se o vás, pokud potřebujete kompletní stavební projektovou dokumentaci a realizaci stavebních prací na klíč.

Komentáře (0)

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.