Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Prozradíme, jak funguje úschova peněz u třetí osoby

shutterstock.com

shutterstock.com

Při prodeji nebo koupi nemovitosti je rizikovým krokem pro obě strany převod peněz. Dnes se již nedá platit hotově, a proto je důležité zvolit správný postup, který má oporu v zákoně. K ochraně obou smluvních stran se proto běžně využívá úschovy peněz u třetí nezávislé osoby.

Rizika přímého převodu finančních prostředků

Ať již kupujete či prodáváte nemovitost bez realitní kanceláře nebo s její pomocí, největším rizikem je převod peněz. Kupující riskuje, pokud peníze zaplatí příliš brzy. Majitelem nemovitosti se totiž nestává hned při podpisu kupní smlouvy, ale až zápisem vlastnických práv do katastru nemovitostí.

Tento zápis je uskutečněn minimálně měsíc po podepsání kupní smlouvy (v Praze to může trvat i mnohem déle). Při zaplacení kupní ceny ještě před zápisem do katastru nemovitostí nezbývá než trnout, zda vše proběhne v pořádku.

Z pozice prodávajícího je pro změnu rizikové dostat platbu až po přepsání vlastnických práv na katastru nemovitostí. Slíbených peněz by se už nemusel dočkat.

Bezpečné uložení peněz

V zájmu obou stran je tedy bezpečné uložení finančních prostředků u třetí nezávislé osoby. To funguje tak, že chrání kupujícího i prodávajícího. Kupující uvolní prostředky k uhrazení kupní ceny již při podpisu smlouvy. Prodávající tak má jistotu, že po přepsání vlastnických práv na katastru, peníze obdrží. Kupující získává jistotu tím, že peníze neputují přímo prodávajícímu, ale zůstanou uloženy u třetí osoby.

Ta peníze prodávajícímu předá až ve chvíli, kdy prodávající doloží, že již došlo k přepisu vlastnických práv k nemovitosti na kupujícího. Stejným způsobem může být smluvně ošetřeno i zaplacení daně z převodu nemovitosti. Kupující si tak může pojistit, že daň nebude muset financovat sám.

V kupní smlouvě i ve smlouvě o dočasné úschově se uvede, že po přepisu vlastnických práv na katastru se prodávajícímu převede kupní cena snížená o částku odpovídající výši daně z nemovitosti. Zbytek peněz prodávající dostane až ve chvíli, kdy doloží, že daň z převodu nemovitosti uhradil.

Způsobů, jak bezpečně uložit peníze u třetí osoby, je hned několik a liší se mírou bezpečnosti i výší poplatku za tuto službu.

zdroj: realitniprostor.cz

zdroj: realitniprostor.cz

Využití služeb realitní kanceláře

Některé realitní kanceláře nabízí úschovu peněz. Úschova peněz u realitky zpravidla vychází nejlevněji. Některé realitní kanceláře tuto službu nabízí již v ceně provize za prodej nemovitosti. Jiné vám ji nabídnou za poplatek.

Jako rizikové se jeví uschování peněz u méně známé realitky, jejíž důvěryhodnost nemáte prověřenou. Některé realitní kanceláře úschovu peněz ani nenabízí, ale většinou vás za tímto účelem nasměrují nebo přímo doprovodí do banky či k advokátovi.

Notářská nebo advokátní úschova

Úschova peněz u notáře nebo advokáta vyjde sice dráž, ale je nejvíce bezpečná. Po převzetí obnosu od kupujícího se sepíše protokol o notářské nebo advokátní úschově. Peníze jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu. Do protokolu se zaznamenají všechny údaje o kupujícím i prodávajícím, datum uložení a výše sumy, dále sem jsou zahrnuty podmínky vyplacení peněz prodávajícímu.

Poplatek za dočasnou úschovu peněz závisí na výši uschované částky. Pro představu, za uschování 1 000 000 Kč zaplatíte kolem 5 700 Kč, jak se píše v průvodci jak prodat nemovitost.

zdroj: realitniprostor.cz

zdroj: realitniprostor.cz

Využití služeb banky

Další možností je zřízení vázaného účtu nebo dokumentárního akreditivu u banky. V případě akreditivu zaplatíte 0,5% z uložené částky, u 1 000 000 Kč tedy 5 000 Kč.

Vázaný účet vyjde levněji. U vázaného účtu se sepíše smlouva mezi prodávajícím, kupujícím a bankou. Ta obsahuje identifikační údaje všech účastníků, výši vložené částky a podmínky, za jakých budou peníze vložené kupujícím převedeny na běžný účet prodávajícího.

Výše poplatku za vázaný účet většinou také závisí na výši uložených peněz, poplatek se pohybuje mezi 0,1 až 0,3% z uložené částky, u 1 000 000 Kč tedy nejvýše 3 000 Kč. Některé banky mají jednotný poplatek z vázaného účtu, který se pohybuje kolem 5 000 Kč. Vázaný účet u takové banky se vyplatí zřídit při uložení vyšších částek.