Vedení účetnictví pro SVJ

vedení účetnictví pro SVJ

V posledních letech se pro řadu Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) stává bezchybné vedení účetnictví jen těžko dosažitelným cílem. Problémy může činit správné vedení účetní evidence, zvyšující se počet neplatičů, plánování dlouhodobého rozpočtu společenství nebo online dokumentace. Pokud má i vaše SVJ podobné starosti, máme pro vás snadné řešení.

Spolehlivé vedení účetnictví pro SVJ v Praze

Díky výše uvedeným problémům, ale i kvůli efektivnímu hospodaření s časem a financemi se řada SVJ obrací pro pomoc na realitní profesionály. Ti si vezmou na starost kompletní účetní agendu a vy se vyhnete nejen řadě starostí, ale i zbytečně vynaloženým peněžním částkám, které vznikají při neodborném vedení účetnictví SVJ.

Vyžaduje správa vašeho domu či bytu objednávky služeb od velkého počtu různých dodavatelů? Dlouhodobě se vám nedaří vést podrobnou online evidenci faktur? Využijte spolehlivé vedení účetnictví pro SVJ v Praze od profesionálů z PPM, a.s. Zabýváme se správou nemovitostí, rezidenčních domů i kancelářských budov a jsme předním poskytovatelem komplexních služeb v rámci facility managementu. Na trhu s nemovitostmi působíme více jak 25 let a nabízíme navíc flexibilní pojištění proti škodám vůči třetím osobám až do výše 50 milionů Kč.

SVJ a neplatiči

Mnoho SVJ řeší vleklé problémy s dlužníky. Z toho důvodu jsme pro vás v PPM vytvořili efektivní systém, díky kterému jejich počet výrazně snížíme již po několika měsících. Na základě detailní evidence budeme všechny pohledávky a další finanční transakce zapisovat do přehledné online dokumentace. Ta vám bude samozřejmě kdykoliv k nahlédnutí.

Online dokumentace pro SVJ nabízí pokyny, formuláře a oznámení o zasílání upomínek na dlužné i přeplatkové částky. Díky tomu můžeme včas informovat jednotlivé neplatiče a zahájit s nimi efektivní komunikaci vedoucí k zaplacení pohledávky. Pokud by se nám přeci jen delší dobu nepodařilo dlužnou částku získat, celý případ naši specialisté předají příslušným správním orgánů k dalšímu vymáhání.