Živelné pohromy jsou stále častější, jste správně pojištěni?

wikipedia.org

wikipedia.org

V posledních letech často zažíváme náhlé změny počasí. Ruku v ruce s výkyvy teplot jdou také živelné pohromy, především silné větry, bouřky a krupobití. A výjimkou nejsou ani tolik obávané záplavy. Těmto pohromám nelze nijak předcházet. Ale zmírnit jejich dopad na vaši peněženku lze s pomocí pojištění nemovitosti.

Nejčastější živelné pohromy

Podle statistik největší procento pojistných událostí vzniká při povodních. Druhou nejčastější příčinou rozsáhlých škod bývá vichřice či silný vítr a hned po něm následuje krupobití a úder blesku.

Při vichřici a silném větru dochází nejčastěji k poškození střech domů, uvolnění střešní krytiny v důsledku silného větru a podobně. Velkým rizikem je také pád stromů, které mohou zasáhnout stavby v blízkém okolí. Krupobití rovněž nejčastěji poničí střechu, ale dochází také k poškození skleníků, bazénů a případného zastřešení bazénů, rozbití oken a podobně.

Prudké přívalové deště dokáží podmáčet sklepy domů a úderem blesku dochází ke vzniku požárů. V takovém případě většinou hasiči zachrání samotnou stavbu, ale horší už to bývá s vybavením domácnosti. Přesně na tyto případy slouží pojištění domácnosti.

Samostatnou kapitolou jsou škody způsobené při povodních. Voda vniknuvší do domu poničí vše od zařízení domu, přes podlahy, promáčené zdi až po nejhorší případ, kdy je poškozena dokonce statika domu. V takovém případě je vhodné mít sjednané pojištění majetku, které kryje škody domu i jeho vybavení.

Živelné pohromy dokáží napáchat obrovské škody a jejich náprava často není ve finančních možnostech majitele domu. Proto je vhodné včas myslet na dostatečné limity pojištění.

Vybavení domácnosti se vyplatí pojistit, zdroj: shutterstock.com

Vybavení domácnosti se vyplatí pojistit, zdroj: shutterstock.com

Na co se při výběru pojištění nemovitosti zaměřit?

Při sjednání pojištění nemovitosti se zajímejte o to, na jaká všechna rizika se pojištění vztahuje. Nabídka pojistných produktů se liší pojišťovna od pojišťovny. Nejčastěji však pojištění nemovitosti kryje rizika:

  • vichřice
  • bouřka, úder blesku
  • krupobití
  • požár

Pokud byste byste chtěli být pojištěni i proti následkům povodně, budete se zpravidla muset připojistit. Jak ale zjistit, zda pojištění proti povodni vůbec potřebujete? Odpověď na tuto otázku vám pomůže zodpovědět systém povodňových map. Tento systém na svých webových stránkách zveřejnila Česká asociace pojišťoven. Jedná se o aplikaci, která vám dle zadané adresy nebo dle označení lokality na mapě, podá informaci o riziku povodně v daném místě.

Po rozsáhlé studii je mapa celé naší republiky barevně označena, aby bylo na první pohled dobře patrné, kde hrozí vyšší riziko záplav. Rozlišujeme čtyři stupně povodňových zón:

  1.  zelená zóna – zanedbatelné riziko povodně
  2.  žlutá zóna – nízké riziko povodně (území tzv. Stoleté vody)
  3.  oranžová zóna – střední riziko povodně
  4.  červená zóna – vysoké riziko povodně

Pokud váš dům leží v zelené zóně, nejspíš se nemusíte připojištěním proti povodni zabývat. V ostatních třech zónách je vhodné připojištění zřídit. Povodňovými mapami se řídí také pojišťovny, které mohou pro nemovitosti v rizikovější zóně mít vyšší pojistné nebo sjednávají vyšší spoluúčast majitelů nemovitosti.

Povodňových map můžete využít nejen při sjednávání pojištění nemovitosti. Vyplatí se je prozkoumat také při koupi nového domu či pozemku a nemovitostem s vysokým rizikem povodně se raději vyhnout.