5 pozitivních změn pro nájemce bytu dle nového občanské zákoníku

shutterstock.com

shutterstock.com

Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost od ledna 2014, do jisté míry změnil i oblast pronájmu bytových prostor. V tomto článku se podíváme na pět výhod, které zákoník přinesl nájemcům.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník změnil práva i povinnosti pronajímatele, ale i nájemce bytu. Nájemci nejvíce oceňují to, že mohou v bytě chovat zvířat bez souhlasu majitele bytu a také nové zjednodušené uzavírání smluv.

Naopak nejmenší nadšení podle ankety panuje kolem změny ohledně možnosti uzavření podnájemní smlouvy bez vědomí majitele bytu. Jakých je tedy pět zmiňovaných výhod?

Jednodušší smlouva

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku již nemusí být tolik formální, stačí aby bylo pouze poznat na první pohled, že se jedná právě o ní. Navíc nevyžaduje, nebo přímo zakazuje několik věcí, které dříve byly běžnou praxí. Například ve smlouvě nemusí být detailně popsáno příslušenství bytu, rozsah jeho užívání nebo výpočet nájemného.

Dále ve smlouvě nesmí být uvedeno žádné ustanovení, které by nutilo nájemce zaplatit smluvní pokutu. To se vyplatí zejména při pronájmu bytu bez realitky.

Jednodušší smlouva na pronájem bytu

Jednodušší smlouva na pronájem bytu

Podnájemní smlouva bez vědomí majitele bytu

Další výhodou pro nájemce je, že může uzavřít podnájemní smlouvu s kýmkoli, a to bez vědomí majitele bytu. To se vyplatí zejména při sdíleném studentském ubytování v Praze. Ovšem musí mít v pronajatém bytu vedené trvalé bydliště. Pozor však na fakt, že pokud je v nájemní smlouvě uvedeno, že podnájemní smlouva nemůže být uzavřena bez vědomí majitele, musí nájemce tuto podmínku dodržet.

Další úskalí je v tom, že nájemce sice může uzavřít podnájemní smlouvy bez vědomí majitele bytu, nicméně je jeho povinností nahlásit mu pravdivé navýšení počtu osob v domácnosti do dvou měsíců. Pokud tak neučí, hrozí mu okamžitá výpověď z bytu. Nyní navíc pronajímatel již nemusí při okamžité výpovědi poskytnout nájemci bytovou náhradu.

Chování zvířat bez souhlasu majitele bytu

Novinkou také je, že nájemce může v pronajatém bytě chovat zvíře či zvířata, a to bez souhlasu majitele bytu. Ovšem pobyt zvířat nesmí omezovat život ostatních obyvatel domu, doslova pokud tím nikomu druhému nezpůsobí nadměrné obtíže. Pokud si ovšem v nájemní smlouvě majitel bytu prosadí položku o nutnosti jeho souhlasu s chováním zvířat v pronajatém bytě, opět to nelze obejít.

Nájemné

Jak již bylo uvedeno výše, nájemné může avšak nemusí být uvedeno v nájemní smlouvě. Pokud se tak nestane, má pronajímatel právo na takovou výši nájemného, jaké je obvyklé v místě a čase, kdy byla nájemní smlouva dojednána. Ne na více.

Automatické prodlužování nájemní smlouvy

Do 1.1. 2014 nájemní smlouva na dobu určitou končila dnem, který byl jasně daný ve smlouvě. Nový občanský zákonik tuto praxi změnil. Nyní musí pronajímatel nájemce písemně vyzvat, aby byt opustil nejpozději měsíc po vypršení platnosti smlouvy.

Kterých nájemných smluv se změny týkají?

Jelikož se nejedná o pouhou novelizaci, ale o kompletně nový občanský zákoník, použije se pouze na smlouvy, které byly uzavřeny po 1. lednu 2014. Mějte však na paměti, že řada ustanovení občanského zákoníku lze obejít tím, že budou v nájemní smlouvě upraveny vlastním ustanovením.