Jak vybrat developera u kterého se nemusíte bát koupit nový byt?

shutterstock.om

shutterstock.om

Zájem o nové byty každým rokem roste. Nové moderní bytové domy nabízí byty s promyšleným dispozičním řešením. Kupující láká nový byt i proto, že nebude v brzké době vyžadovat žádné opravy. Dalším plusem bývá i fakt, že bytový dům bude obklopen dalšími moderními rezidenčními domy, a tudíž příjemným prostředím. Ale investice do nového bytu je velká, proto je třeba takovou koupi důkladně promyslet.

Kdy probíhá výběr nového bytu?

Nové byty se většinou prodávají již v době výstavby nebo dokonce těsně před jejím započetím. Pokud se vám naskytne možnost koupit již hotový nový byt, jednoduše absolvujete jeho prohlídku, kde můžete zkontrolovat kvalitu provedených prací.

V případě, že kupujete ještě nedokončený byt, má to svá pro i proti. Výhodou je, že můžete ovlivnit výslednou podobu bytu. Můžete si vybrat obklady koupelny dle svých představ, koupelnovou sanitu a v některých případech dokonce můžete ovlivnit i dispozici bytu. Nevýhody jsou nasnadě – nemůžete si být jisti termínem dokončení stavby, nemáte možnost přesvědčit se o tom, zda bude stavba provedena kvalitně, atd.

Pozor na volbu developera!

Stavbu a prodej nových bytů zpravidla zajišťují developerské společnosti. A jak už tomu bývá, ne všechny s vámi budou jednat poctivě. Proto se při výběru nového bytu nezaměřujte jen na to, zda se vám líbí byt a lokalita. Přesvědčete se také o důvěryhodnosti developera. Zejména mezi developerskými projekty v Praze je konkurence veliká a můžete si vybírat.

Přesvědčit se o serióznosti developerské společnosti můžete celkem snadno. Prvně nahlédněte do obchodního rejstříku, zda se název a sídlo firmy shodují s inzerovanými údaji. Dále si prohlédněte webové stránky developera a zjistěte, zda již realizoval nějaké jiné novostavby. Internet vám jistě prozradí, jaké zkušenosti s developerem mají obyvatelé těchto domů.

Chcete-li se raději přesvědčit na vlastní oči, navštivte některý z dříve realizovaných domů. Pouhým pohledem na fasádu domu zjistíte, zda po několika málo letech nejsou na domu patrné nějaké vady. Můžete také zkusit oslovit někoho z obyvatel domu a zeptat se na jeho osobní zkušenosti ohledně jednání s developerem, přístup k řešení případných závad. A zjistíte pochopitelně také jeho spokojenost s kvalitou provedení stavby.

Kupujete nedostavěný byt? Ještě můžete řadu věcí ovlivnit, zdroj: shutterstock.com

Kupujete nedostavěný byt? Ještě můžete řadu věcí ovlivnit, zdroj: shutterstock.com

Na co si dát při výběru bytu pozor

Velmi důležité je nejprve překontrolovat, zda pozemek, na němž má bytový dům stát, je ve vlastnictví developera. To zjistíte snadno přes internetové nahlížení do katastru nemovitostí. Zde se rovněž přesvědčete, zda na pozemku nevázne žádné zástavní právo nebo věcné břemeno, případně si jej nechte vysvětlit.

Největší záludnosti na vás mohou čekat ve smlouvě s developerem. Před podpisem si smlouvu pečlivě prostudujte a pamatujte, že máte také nárok nahlédnout do stavebního povolení či územního rozhodnutí. V něm si můžete překontrolovat základní údaje o stavbě. Ve smlouvě si nezapomeňte překontrolovat, zda je uvedeno konkrétní datum dokončení a předání bytu. Je vhodné také zavést do smlouvy penále v případě zpoždění stavby. Pro konzultace je dobré využít speciální právníky specializující se na obchody s nemovitostmi.

Dále zkontrolujte, zda je ve smlouvě uvedená konečná cena za byt a termíny jednotlivých splátek. Rozhodně se vyvarujte platbě celé částky dříve, než bude byt přepsán na katastru nemovitostí na vaše jménoSpecifikován by měl být také stav bytu, v jakém bude předán majiteli. Nezapomeňte také na ustanovení smlouvy, které bude specifikovat postup pro řešení vad či nedodělků.

Jak probíhá koupě ještě nedokončeného bytu?

Při koupi hotového nového bytu je postup jednoduchý. Byt si prohlédnete a v případě zájmu sepíšete rezervační a potom kupní smlouvu. V případě prodeje dosud nedostavěných bytů je postup komplikovanější:

  • rezervační smlouva – rezervační smlouvou se developer zaručí, že byt již nebude nabízet jinému zájemci, dbejte na to, aby v rezervační smlouvě byl uveden termín, do kdy s vámi developer uzavře smlouvu o smlouvě budoucí nebo smlouvu kupní, s uzavřením rezervační smlouvy je spojeno složení zálohy na byt
  • protokol o kontrole – před podepsáním kupní smlouvy byste měli s developerem navštívit dokončený byt a zkontrolovat jeho stav, při zjištění nedostatků tyto sepsat a developer by je měl odstranit
  • kupní smlouva
  • převedení bytu v katastru nemovitostí
  • předání bytu