Když dům nemá kanalizaci…

Chystáte se kupovat dům, který nemá kanalizaci? Či chcete stavět v obci, kde kanalizace není? Připravte se na několik nepříjemností. Poradíme vám na co si dát pozor.

Bez vyvážení se většinou neobejdete

Připravte se na to, že pravidelné vyvážení jímky či septiku bude znamenat další náklady na provoz domácnosti. Dům, který není napojen na veřejnou síť kanalizace potřebuje mít vyřešený odpad splašků jiným způsobem.

Septik odfiltruje až 80% objemu splaškové vody

Nabízí se řešení v podobě jímek a septiků, v nichž se odpadní voda/fekálie hromadí. Za následné vyvážení je pak samozřejmě potřeba platit, čím menší kapacitu mají, tím častěji bude třeba tento úkon podstupovat. Hlavním rozdílem mezi septikem a jímkou je odvod vody. U septiku by mělo odcházet až 80 % celkového objemu, a tak se může nutnost vyvážení omezit na roční či dvouroční frekvenci, u jímky, které jsou bezodtokové, pak vývoz musí probíhat častěji, někdy i jednou za čtvrt roku.

Ekonomičtější a efektivnější jsou domácí čističky vod

Oproti výše popisovaným variantám se mnohem příhodnějším řešením zdají být domácí čističky odpadních vod, které jsou zpočátku nákladnější investicí, avšak posléze již nevyžadují žádné další náklady zajišťující bezproblémový provoz. Pokud tedy není z jakéhokoliv důvodu možné napojit dům do sítě veřejné kanalizace, doporučuje se zvolit efektivnější a ekologičtější řešení, než kterým jsou klasické žumpy, jímky a septiky.

Samotná čistička se většinou skládá z 3 hlavních částí. V první dochází k oddělování hrubých nečistot, v té další pak probíhá biologické čištění s pomocí kyslíku a na konci je umístěna komora, kde se skladují produkty vznikající při procesu čištění.

Další nevýhoda jímek a septiků

Nedostatky jímek a septiků nespočívají pouze v nutnosti vyvážení, ale také v otázkách uspořádání pozemku, kde musí být stále ponechán volný přístup pro firmu, která vývoz a čištění obstarává. Pokud je tedy odpadní voda odváděna tímto způsobem, je obvykle nemyslitelné, aby bylo uspořádání pozemku jakkoliv měněno.