Stavební povolení krok za krokem

Při stavbě domu nebo rekonstrukci se zpravidla neobejdete bez stavebního povolení. V některých případech vás bude sice jen čekat nutnost ohlášení o realizovaném záměru, i tak jde ale o proces formalit, který je vhodné si dopředu naplánovat. V dnešním článku vás seznámíme s postupem, jak toto povolení získat co nejrychleji.

Jaké dokumenty potřebujete a jak vyřízení stavebního povolení probíhá?

Stavební povolení nedostanete hned, v závislosti na typu výstavby či rekonstrukce si na jeho vydání můžete počkat klidně i půl roku! Všechny podmínky daného postupu upravuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Jako první musíte vlastnit stavební pozemek, který je v územním plánu určen pro výstavbu rodinných domů. Pokud ten váš není, můžete si požádat o změnu, ale tato změna je většinou záležitost několika let a nikdo vám nezaručí, že bude schválena! Dávejte si na to pozor již při koupi pozemku.

Stavební povolení versus ohlášení

Objekt, u něhož stačí ohlášení, musí plnit následující:

 • jedná se o dům, jeho zastavěná plocha nepřesáhne 150 m2
 • podlaží není v hloubce větší jak 3 metry
 • dům má maximálně 2 poschodí a podkroví

Ve všech ostatních případech, které výše uvedené nenaplňují, je nutno obstarat stavební povolení. K tomu potřebujete několik dokumentů, jaké to jsou?

 • doklad o vlastnictví
 • projektová dokumentace
 • vyjádření účastníků stavebního řízení
 • prohlášení o odborném dozoru

Tyto doklady připojíte k vyplněnému formuláři žádosti, kterou získáte na příslušném stavebním úřadě. Pracovníci mají lhůtu 30 dní, počítejte však s tím, že než se vám podaří sehnat nutné dokumenty a informace, bude to trvat, a to i několik měsíců, jak už bylo zmíněno v úvodu tohoto článku.

Darování nemovitosti – jak na to krok za krokem

Počítejte také s tím, že projektová dokumentace je nákladnou položkou a za územní řízení zaplatíte také, zhruba 1000 Kč. Samotné stavební povolení pak může stát pár stovek až 3000 Kč, záleží na náročnosti zpracování a dle rozsahu prací na stavbě. Pokud nebude stavba zahájena do 2 let od získání stavebního povolení, pak tento doklad pozbývá platnosti.

Stavební povolení krok za krokem

Nyní si tedy celý postup shrneme do 5 kroků, které vás čekají:

 1. Nechte si vyhotovit projektovou dokumentaci
 2. Získejte vyjádření účastníků stavebního řízení, tedy sousedů, ale také dle povahy prostředí odboru životního prostředí, dopravy apod.
 3. Získejte formulář žádosti
 4. Vyplněnou žádost společně s výše uvedenými doklady předejte náležícímu stavebnímu úřadu
 5. Čekejte na vyjádření

1 comment for “Stavební povolení krok za krokem

Comments are closed.