Kondenzační plynové kotle nabízí účinnost přes 100 %. Jak je to možné?

ahutterstock.com

Chcete ušetřit na vytápění a ohřevu vody? Pořiďte si nový kondenzační plynový kotel, který se garantuje snížení spotřeby plynu a vyšší výkon v porovnání se standardními plynovými kotli. Ušetřit můžete až 25 % energie, a to je hlavní důvod, proč se kondenzační technologie prezentuje jako budoucnost kotlů na zemní plyn. V dnešním článku se podíváme také na to, jak je možné, že kondenzační plynové kotle nabízí účinnost přes 100 %?

Co je to kondenzační plynový kotel?

Nejprve si představíme, co se pod termínem „kondenzační plynový kotel“ skrývá. V klasickém plynovém kotli se vzniklé spaliny odvádí přímo do komína. Tyto spaliny obsahující vodní páry dosahují teploty kolem 130 až 180 °C. A právě kvůli této teplotě vznikly kondenzační plynové kotle, které mají upravenou svou konstrukci tak, aby se toto teplo využilo s tím se zvýšila účinnost.

Hledáte vhodného plynoinstalatéra Karlovy Vary?

V praxi to znamená, že vzniklé spaliny prochází dodatečnou částí výměníků, kde se zkondenzují a předají část svého tepla do systému s chladnou vodou. Tímto způsobem je možné získat až 11 % účinnosti. Pak už se jejich teplota pohybuje kolem 60 °C a kondenzát se odvede do odpadu. Díky využití kondenzačního plynového kotle můžete ušetřit 15 až 20 % energie. Někteří výrobci uvádí dokonce až 35% úsporu říká Petr Novotný topenář Hradec Králové.

Jak je možné, že je účinnost vyšší než 100 %?

Jak již bylo zmíněno, klasické kotle neuvažují o tom, že by využily kondenzační teplo. Účinnost standardního kotle se pohybuje obvykle kolem 90 % a vypočítává se z výhřevnosti paliva, ne ze spalného tepla, jež je nevyužité.

Kondenzační kotle umožňují získat svou strukturou a principem fungování vyšší účinnost. Teoreticky by tedy mohla být až 111 %. Nicméně musí se spočítat se ztrátami v systému, spalinami unikne 1 %, kotel vysálá 0,5 % a kondenzát odvede 1,5 %. Pak nám vyjde účinnost na úrovni kolem 108 % ze spalného tepla, avšak uvažujeme-li účinnost správně dle fyzikálního zákona o zachování energie pohybujeme se kolem 97% (to ale v marketingových příručkách nevypadá tak hezky, a proto výrobci uvádějí pro mnohé zavádějící účinnost ze spalného tepla vztaženou na kondenzační techniku).

Vitodens 111-W, zdroj: viessmann.cz

Kam se kondenzační plynový kotel hodí?

Moderní kondenzační plynové kotle můžete použít kdekoliv. Až na zcela zanedbatelné výjimky, což jsou místa kde je velmi chladno a tím je omezena účinnost kondenzačního kotle (konkrétní čísla je nutné konzultovat s dodavatelem kondenzačního kotle). Obecně se uvádí, že Česká republika má vhodné podmínky pro využití tohoto typu topení.

Vodoinstalace Liberec nabízí pomoc při problémech v kuchyni či koupelně

Vzhledem k rostoucím cenám plynu se vám investice do nového kondenzačního kotle vrátí v řádu 3-8 let. Avšak vždy je nutné nechat si spočítat návratnost pro vaši konkrétní nemovitost od odborné firmy a neřídit se obecnými formulacemi.

1 comment for “Kondenzační plynové kotle nabízí účinnost přes 100 %. Jak je to možné?

  1. Jan Grew
    15.6.2013 at 02:18

    Plynové kotle jsou dobré, ale je také dobré si zjistit, kde je nejbližší servis plynových spotřebičů, kdyby se náhodou nějaký poškodil

Comments are closed.