ahutterstock.com

Chcete ušetřit na vytápění a ohřevu vody? Pořiďte si nový kondenzační plynový kotel, který se garantuje snížení spotřeby plynu a vyšší výkon v porovnání se standardními plynovými kotli. Ušetřit můžete až 25 % energie, a to je hlavní důvod, proč se kondenzační technologie prezentuje jako budoucnost kotlů na zemní plyn. V dnešním článku se podíváme také na to, jak je možné, že kondenzační plynové kotle nabízí účinnost přes 100 %?

Co je to kondenzační plynový kotel?

Nejprve si představíme, co se pod termínem „kondenzační plynový kotel“ skrývá. V klasickém plynovém kotli se vzniklé spaliny odvádí přímo do komína. Tyto spaliny obsahující vodní páry dosahují teploty kolem 130 až 180 °C. A právě kvůli této teplotě vznikly kondenzační plynové kotle, které mají upravenou svou konstrukci tak, aby se toto teplo využilo s tím se zvýšila účinnost.

Hledáte vhodného plynoinstalatéra Karlovy Vary?

V praxi to znamená, že vzniklé spaliny prochází dodatečnou částí výměníků, kde se zkondenzují a předají část svého tepla do systému s chladnou vodou. Tímto způsobem je možné získat až 11 % účinnosti. Pak už se jejich teplota pohybuje kolem 60 °C a kondenzát se odvede do odpadu. Díky využití kondenzačního plynového kotle můžete ušetřit 15 až 20 % energie. Někteří výrobci uvádí dokonce až 35% úsporu říká Petr Novotný topenář Hradec Králové.

Jak je možné, že je účinnost vyšší než 100 %?

Jak již bylo zmíněno, klasické kotle neuvažují o tom, že by využily kondenzační teplo. Účinnost standardního kotle se pohybuje obvykle kolem 90 % a vypočítává se z výhřevnosti paliva, ne ze spalného tepla, jež je nevyužité.

Kondenzační kotle umožňují získat svou strukturou a principem fungování vyšší účinnost. Teoreticky by tedy mohla být až 111 %. Nicméně musí se spočítat se ztrátami v systému, spalinami unikne 1 %, kotel vysálá 0,5 % a kondenzát odvede 1,5 %. Pak nám vyjde účinnost na úrovni kolem 108 % ze spalného tepla, avšak uvažujeme-li účinnost správně dle fyzikálního zákona o zachování energie pohybujeme se kolem 97% (to ale v marketingových příručkách nevypadá tak hezky, a proto výrobci uvádějí pro mnohé zavádějící účinnost ze spalného tepla vztaženou na kondenzační techniku).

Vitodens 111-W, zdroj: viessmann.cz

Kam se kondenzační plynový kotel hodí?

Moderní kondenzační plynové kotle můžete použít kdekoliv. Až na zcela zanedbatelné výjimky, což jsou místa kde je velmi chladno a tím je omezena účinnost kondenzačního kotle (konkrétní čísla je nutné konzultovat s dodavatelem kondenzačního kotle). Obecně se uvádí, že Česká republika má vhodné podmínky pro využití tohoto typu topení.

Vodoinstalace Liberec nabízí pomoc při problémech v kuchyni či koupelně

Vzhledem k rostoucím cenám plynu se vám investice do nového kondenzačního kotle vrátí v řádu 3-8 let. Avšak vždy je nutné nechat si spočítat návratnost pro vaši konkrétní nemovitost od odborné firmy a neřídit se obecnými formulacemi.

Komentáře (1)

  1. Plynové kotle jsou dobré, ale je také dobré si zjistit, kde je nejbližší servis plynových spotřebičů, kdyby se náhodou nějaký poškodil

    Komentář by Jan Grew — 15.6.2013 @ 02:18

Sorry, the comment form is closed at this time.